Еликс Консулт ЕООД

PhotoСчетоводна кантора Еликс Консулт ЕООД предлага на своите клиенти висококачествени счетоводни услуги, данъчни и осигурителни консултации. Нашият екип се състои от млади, амбициозни и коректни служители с доказан опит в областта на счетоводството, трз услугите, данъчните, осигурителните и пенсионните услуги и консултации. Ние залагаме на прецизност и индивидуален подход към всеки клиент. За нас е важно нашите клиенти да получават необходимата сигурност във всеки един момент от развитието на своя бизнес, да получават сигурност и конфиденциалност от наша страна, така както и актуална информация относно основните показатели за рентабилност и отчетност. Ние ще се погрижим за развитието на вашия бизнес с изключителна прецизност за достигането на крайната цел – положителен годишен финансов отчет. За достигането на положителен счетоводен резултат от дейността на вашия бизнес ние залагаме на високото качество и коректност на нашите служители изградено с дългогодишен стаж в областта на счетоводните услуги. Нашата цел е да изградим дългосрочно и ползотворно партньорствo с всеки клиент.

Ние предлагаме законосъобразно годишно отчитане пред държавните органи и достигане до най-добри резултати за бизнеса ви.

Професионалните ТРЗ услуги са много специфична дейност. Ние може да изтъкнем няколко предимства относно наемането на външни специалисти, а имено спестяване на средства на фирмата за заплати, осигуровки и за повишаване на квалификацията. Важен момент при външни ТРЗ услуги е високото ниво на конфиденциалност – служители и външни лица няма да имат достъп до данни за заплати, осигуровки и др.